Duetto Ristorante
Aupark – Einsteinova 18,
2. poschodie,
851 01 Bratislava

+421 915 949 847

duetto@duetto.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok – Nedeľa
10:00 – 21:00

VYHRAJTE ROMANTICKÚ VEČERU PRE DVOCH V HODNOTE 60€.

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil pravidlá súťaže: 1. Využil 20% zľavu z letáku Duetto Ristorante 2. vyplnil formulár na stránke: www.duetto.sk/sutaz (Meno, Priezvisko, Email, č. Dokladu)

ŠTATÚT SÚŤAŽE

VYHRAJTE VÍKENDOVÝ POBYT PRE DVE OSOBY V GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ S RAŇAJKAMI A VSTUPOM DO AQUAPARKU.

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)


Obchodné meno: GINO FOOD & BEVERAGE CORPORATION s. r. o.

Sídlo: Pribinova 18, 811 09 Bratislava

IČO: 46591265

DIČ: 2023584651

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 80114/B

 1. Termín konania súťaže


Súťaž sa uskutoční v období od 1.7.2024 do 31.7.2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 1.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže


Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.

 1. Podmienky účasti v súťaži:


Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil pravidlá súťaže :

 • Využil 20% zľavu z letáku Duetto Ristorante

 • vyplnil formulár na stránke : duetto.sk/sutaz (Meno, Priezvisko, Email, č. Dokladu) 1. Výhra


Romantická večera pre dvoch v hodnote 60€.

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre


Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným vylosovaním cez aplikáciu : https://app-sorteos.com/en/apps/pick-random-name-winner

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke a instagramovej stránke: https://www.facebook.com/duettoristorante a https://www.instagram.com/duetto.ristorante/?hl=sk . Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 1. Spôsob odovzdania výhry


Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. Víťaz musí uplatniť výhru v dobe od 3.2.2024 do 3.8.2024. Víťaz nemôže uplatniť výhru počas sviatkov.

 

 1. Ochrana osobných údajov


https://duetto.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

 1. Záverečné ustanovenia


Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

V Bratislave, dňa 20.6.2024

Súťaž platí od 1.7.2024 do 31.7.2024

Žrebujeme 1.8.2024

OHODNOŤ NÁS NA FACEBOOKU:

OHODNOŤ NÁS NA GOOGLE MAPS: